ORGANIZACJE ZAWODOWE

Biuro Wyceny Nieruchomości AREA oferuje doradztwo na rynku nieruchomości, w tym:

AREA oferuje również konsultacje w ramach doradztwa na rynku nieruchomości.

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

REGIONALNE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W LUBLINIE

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................