ORGANIZACJE ZAWODOWE

Biuro Wyceny Nieruchomości AREA oferuje profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości i doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Zakres działania biura to wyceny nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości budynkowych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych czyli działek gruntu (działki budowlane, rekreacyjne) oraz gruntów rolnych, jak również wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych. AREA prowadzi również profesjonalną wycenę ograniczonych praw rzeczowych jak własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, służebności i innych.

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

REGIONALNE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W LUBLINIE

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................