Biuro Wyceny Nieruchomości AREA oferuje wycenę dla celów:

WYNAGRODZENIE I TERMIN WYKONANIA USŁUGI SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE
DLA KAŻDEJ WYCENY.

ORGANIZACJE ZAWODOWE

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

REGIONALNE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W LUBLINIE

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................